Bia Gừng

65.000

Bữa ăn của bạn sẽ thêm hấp dẫn, ngon hơn nếu mọi giác quan vị giác trong khoang miệng được đánh thức.
Ở Hoa Thông, tụi mình ngâm ủ ra bia gừng có vị dị biệt, lạ lùng, bia hoàn thành tốt nhiệm vụ kích hoạt vị giác vì có đầu vị thơm, hấp dẫn…
In stock
Compare
bia-gung

Mô tả

Bữa ăn của bạn sẽ thêm hấp dẫn, ngon hơn nếu mọi giác quan vị giác trong khoang miệng được đánh thức.
Ở Hoa Thông, tụi mình ngâm ủ ra bia gừng có vị dị biệt, lạ lùng, bia hoàn thành tốt nhiệm vụ kích hoạt vị giác vì có đầu vị thơm, hấp dẫn…