CONTACT US

 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Đà Lạt

 (+84) 983 807 554

hoathongbbq.bistro@gmail.com

OPENING HOURS

BEER HOUSE  – 45 Đinh Tiên Hoàng
10:00 – 23:00 Everyday